Det här är Södra Latins gymnasium

Södra Latin gymnasium är en skola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en varm, trygg och välkomnande miljö. Respekt för varandra och rätt att vara sig själv värderar vi högt.

Södra Latins gymnasium är en stor skola. Här går 1130 elever i 33 klasser med 33 elever i varje. Här går också elever på språkintroduktion i tre klasser med 23 elever i varje. Vi har elever från hela Stockholms län.

Skolan har

 • estetiska utbildningar på hög nivå som bild- och formgivning, dans, teater
 • riksrekryterande spetsutbildning i musik
 • humanistiska programmet inriktning språk
 • naturvetenskapsprogrammet
 • samhällsvetenskapsprogrammet
 • språkintroduktion, ett av introduktionsprogrammen.

Du får goda kunskaper som öppnar vägar till fortsatta studier.

Läs flera språk

Planerar du att plugga eller jobba utomlands efter gymnasiet? Södra Latins gymnasium har ett stort utbud av kurser för både bredd och fördjupning.

Att tänka på

 • Vill du fortsätta läsa det språk du läst från årskurs 6 väljer du steg 3.
 • Vill du läsa ett nybörjarspråk väljer du steg 1.
 • Välj bland italienska, ryska, kinesiska, franska eller tyska som nybörjarspråk.
 • I franska, tyska och spanska kan du läsa upp till steg 5.
 • I kinesiska kan du läsa upp till steg 3.
 • Vissa språkkurser anordnas om det blir tillräckligt många sökande.

Södra Latins gymnasium är en av de skolor i landet som fått tillåtelse att genomföra test för Deutsches Sprachdiplom av Zentralstelle für Auslandsschulwesen.

Du som läser språk har möjlighet att delta i något av de utbyten vi har med vänskolor i Europa.

 • Italien: Florens
 • Tyskland: Lüneburg
 • Frankrike: Metz
 • Spanien: Caceres

Lokaler

Här finns

 • lektionssalar
 • laborationssalar
 • aula
 • blackbox för teaterundervisning
 • danssalar
 • idrottssalar
 • musiksalar
 • skolbibliotek
 • kafé.

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är välutrustat med ett bokbestånd på cirka 14 000 böcker och många tidskrifter. De flesta böckerna kan du låna hem, annars hjälper vi dig att kopiera det material du behöver. 

Öppettider

Måndag–fredag klockan 08.00–16.00

Caffis – skolans elevkafé

Caffis är stängt för renovering. Öppnar igen under vårterminen 2023.

Södra Latins elevcafé är ett populärt andningshål för alla elever.
Här kan du köpa fika, umgås och träffa elever från andra klasser än din egen.

Musikprogrammets elever ger också kvälls- och lunchkonserter på kaféet.

Skolmåltider och skolrestaurangen

Södra Latins gymnasium har eget tillagningskök. 60% av råvarorna för tillagning av våra måltider är ekologiska. Vi serverar varierad skollunch. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Salladsbuffé, smör, bröd och måltidsdryck ingår också.

Samarbeten och projekt

Lärare och skolans personal

Välutbildade och engagerade lärare arbetar tillsammans med övrig personal för att du ska känna arbetsglädje, trygghet, trivsel och för att din tid på vår skola ska bli meningsfull. 99 procent av våra elever tog examen våren 2021.

Elevhälsa

Vår avsikt är att bedriva en undervisning som passar alla elever. Har du behov av särskilt stöd erbjuder vi självklart det också. Genom dialog mellan undervisande lärare, elev och ibland vårdnadshavare kommer man gemensamt fram till stödinsatser som fungerar. Elevhälsan deltar aktivt i det arbetet.

I elevhälsan finns

 • skolkurator
 • skolsköterska
 • studievägledare
 • specialpedagog.

Elevkår och föreningar

Södra Latins gymnasiums elevkår är en fristående förening som drivs av och för elever. I nära samarbete med skolans ledning bidrar kåren med dess utskott och föreningar till aktiviteter som berikar din gymnasietid utöver ordinarie undervisning. Bland annat arrangerar elevkåren

 • välkomstfest
 • pride- och antirasismvecka
 • skolval
 • högtidsfiranden
 • föreläsningar
 • underhåll av föreningslokalen och ekonomiskt stöd till föreningar
 • klädbytardagar
 • miljöveckan
 • frukost i skolan
 • kårkortet med elevkårens rabatter
 • slutskiva.

Genom att gå med i elevkåren får du ta del av de aktiviteter elevkåren arrangerar. 

Uppdaterad