Södra Latins gymnasium

Södra Latins gymnasium är gymnasieskolan som förenar kultur och vetenskap.

Vårt introduktionsprogram

Södra Latins gymnasium, med anor från år 1654, förenar kultur, internationalisering och vetenskap i en trygg och välkomnande miljö. Respekt för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi högt.

Fakta

Att gå på skolan

Lyssna till och upplev våra elever genom att gå på en konsert. Se hela höstens konsertprogram.

Södra Latins gymnasium är en av Sveriges ackrediterade Erasmus+ skolor. Under perioden 2020-2027 genomför vi en rad samarbeten, konferenser och utbyten med andra skolor i Europa.

Du som vill börja på Södra Latins gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

ur Romanska bågar av Tomas Tranströmer

Bilder

I vårt fina och välbesökta skolbibliotek samsas ny modern litteratur med vår äldsta bok från 1650-talet.
Vi har många platser för samarbeten och socialt umgänge i våra lokaler.
I våra välutrustade laborationssalar får du såväl teoretiska som praktiska utmaningar.
SLAVS – Södra Latins audiovisuella sällskap som ansvarar för skolans berömda fredagssamling. Av elever och för er elever.