Program på Södra Latins gymnasium

Södra Latins gymnasium är en skola med estetisk och teoretisk profil. Inom det individuella valet kan alla delta i estetisk verksamhet.

Estetiska utbildningar

Södra Latins gymnasium erbjuder utbildningar på hög nivå inom

  • musik
  • dans
  • teater
  • bild och formgivning.

Skolans breda ensembleverksamhet, långa erfarenhet och höga nivå på undervisning gör att många elever även utanför Stockholm söker sig till vår musikutbildning. Många musiker och verksamma inom andra konstnärliga områden har fått sin grundläggande utbildning på Södra Latins gymnasium.

Teoretiska utbildningar

Skolan erbjuder teoretiska utbildningar på hög nivå i naturvetenskapliga ämnen, i samhällsvetenskapliga ämnen och i språk. Du kan välja ett nybörjarspråk som italienska, kinesiska och ryska. 

Samverkan och utbyte

För alla våra utbildningar är utbyte och samverkan med högskolor, organisationer och arbetsmarknad viktiga inslag. 

Våra nationella program

Vårt introduktionsprogram

Individuellt val

På Södra Latins gymnasium erbjuder vi en mängd intressanta och spännande kurser som individuellt val. Du kan använda det individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program och på så sätt vidga din högskolebehörighet. Eller du kan välja kurser inom det egna programmets område och på så sätt fördjupa dina kunskaper. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig om du har funderingar kring individuella valet.

Moderna språk

Vi erbjuder

  • Franska steg 1 - 5
  • Spanska steg 3 - 5
  • Tyska steg 1 - 5
  • Italienska steg 1 - 2 (Steg 3 anordnas om kursen får tillräckligt många sökande)
  • Kinesiska steg 1 - 3 (Steg 4 anordnas om kursen får tillräckligt många sökande)
  • Ryska steg 1 - 3

Om du önskar att fortsätta med det språk du läst från årskurs 6 väljer du steg 3. I franska, tyska och spanska kan du läsa upp till steg 5, i kinesiska till steg 3. Vill du läsa ett nybörjarspråk väljer du steg 1 i italienska, ryska, kinesiska, franska eller tyska.

Uppdaterad