Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolkurator

Lars Grevald

Skolkurator för estetiska, humanistiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen.
Telefon
Telefon 076-1240828
E-post
E-post lars.grevald@edu.stockholm.se

Skolkurator

Marianne Frändemark

Skolkurator för språkintroduktion.
Telefon
Telefon 08-508 408 04
E-post
E-post marianne.frandemark@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Sofia Frankhammar

Telefon
Telefon 076-1240812
E-post
E-post sofia.frankhammar@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Tarja Bergerheim

Telefon
Telefon 076-1240824
E-post
E-post tarja.bergerheim@edu.stockholm.se

Uppdaterad