Internationella samarbeten

Södra Latins gymnasium är en av Sveriges ackrediterade Erasmus+ skolor. Under perioden 2020-2027 genomför vi en rad samarbeten, konferenser och utbyten med andra skolor i Europa.

Erasmus+ är EU:s program för internationella samarbeten och utbyten inom utbildning. 

Södra Latins gymnasium är med och verkar för ett EU som är ”socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart” genom att förbereda våra ungdomar för ett aktivt samhälls- och yrkesliv inom Europa.

Vi strävar efter att de internationella kontakterna ska ske på alla program och inom flera olika kurser. Fokusområden är

  • språklig och social kompetens
  • inkludering
  • kulturarv
  • hållbarhet.

Du har stor chans att under din gymnasietid kunna delta i något av utbytena eller konferenserna.

Aktuella utbyten

För dig som läser moderna språk har vi språk- och kulturutbyten i Frankrike, Italien, Spanien och vissa år Tyskland.

För dig som går naturvetenskapsprogrammet och kursen naturvetenskaplig specialisering har vi utbyte med fem europeiska länder med tema hållbarhet.

För elever vid alla program har vi utbyte med fem andra europeiska länder med tema social inkludering.

Uppdaterad