Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor för dig som går i årskurs 9.

Klasser, antagning, och individuella kurser

Hur stor är skolan? Hur många elever?

Hos oss på Södra Latins gymnasium går cirka 1130 elever fördelade på 33 klasser med cirka 33 elever i varje klass och tre språkintroduktionsklasser med 23 elever. Vi har elever från hela Stockholms län.

Vad behöver jag för antagningspoäng för att komma in?

Det varierar lite från år till år, men generellt kan man säga att det krävs höga betyg.

Är era lärare legitimerade och behöriga?

Ja.

Får jag låna dator på skolan?

Ja. Du får låna en Macdator under din studietid, som du lämnar tillbaka efter tre år. Det är ett viktigt pedagogiskt verktyg under dina tre år på Södra Latins gymnasium. Alla elever förväntas att vara aktsamma om sina datorer så de lämnas tillbaka i gott skick och utan skador. Du kan inte köpa datorn när du slutar eftersom skolan har hyresavtal med leverantören.

Hur ser en skoldag ut? Är det bra schema på skolan för eleverna?

Generellt kan man säga att skoldagen är mellan klockan 8.00–17.00. Men ofta beroende på vilka språk- och individuella val du gör kan schemat variera. Ibland börjar du senare än 8.00 och slutar tidigare än 17.00.

Vilka kurser erbjuds som individuellt val?

Alla kurser som ger behörigheter och meritpoäng till högskolan för de utbildningar vi har.

På Södra Latin erbjuder vi en mängd intressanta och spännande kurser på individuellt val. Du kan använda det individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program och på så sätt vidga din högskolebehörighet eller välja kurser inom det egna programmets område och på så sätt fördjupa dina kunskaper.

Exempelvis erbjuder vi kurser i

 • matematik
 • naturkunskap
 • dans
 • bild
 • drama
 • musik
 • språk
 • samhällsvetenskap
 • idrott.

Våra studie- och yrkesvägledarna hjälper dig om du har funderingar kring individuella valet när det är dags att välja.

Vilka moderna språk erbjuder ni på skolan?

Vi erbjuder

 • franska steg 1–5
 • spanska steg 3–5
 • tyska steg 1–5
 • italienska steg 1–2 (steg 3 anordnas om kursen får tillräckligt många sökande.)
 • kinesiska steg 1–3 (steg 4 anordnas om kursen får tillräckligt många sökande.)
 • ryska steg 1–3.

Vi erbjuder också Tyskt språkdiplom. Södra Latins gymnasium är en av de skolor i landet som av Zentralstelle für Auslandsschulwesen fått tillåtelse att genomföra test för Deutsches Sprachdiplom.

 • Om du önskar att fortsätta med det språk du läst från årskurs 6 väljer du steg 3.
 • I franska, tyska och spanska kan du läsa upp till steg 5, i kinesiska till steg 3.
 • Vill du läsa ett nybörjarspråk väljer du steg 1 i italienska, ryska, kinesiska, franska eller tyska.

Elev i behov av stöd

Elever som har behov av stöd, hur arbetar skolan med det?

Vår avsikt är att bedriva en undervisning som passar alla elever. Vid behov av särskilt stöd erbjuder vi självklart det också. Genom dialog mellan undervisande lärare, elev och ibland vårdnadshavare kommer man gemensamt fram till stödinsatser som fungerar. Vårt elevhälsoteam deltar aktivt i det arbetet.

Ger ni stöd i matematik och i andra ämnen?

I kommunala gymnasieskolor genomför alla elever i årskurs 1 Stockholmsprovet i matematik för att våra lärare ska få en bild av elevernas förkunskaper. Utifrån resultaten och elevers individuella behov ger vi stöd i matematik. Dessutom samarbetar vi med Mattecentrum och erbjuder matematikstuga minst två gånger per vecka. Utöver matematik ger våra lärare i moderna språk vanligtvis stöd i franska och spanska. I svenska 3 brukar vi också ge stödinsatser när behov uppstår.

Övriga frågor

Finns det elevkår på skolan?

Ja, hos oss har vi en aktiv elevkår och en mängd olika elevföreningar. Du får stöd att starta en förening om du önskar det.

Får jag SL-kort (terminsbiljett) av skolan?

Ja, om du bor längre än sex kilometer från skolan.

Är skolan tillgänglighetsanpassad?

Ja, skolan har en rad av olika tillgänglighetsanpassningar.

Uppdaterad