Inriktning bild och formgivning

Söker du stimulans i din utveckling i ditt eget konstnärligt skapande? På Södra Latins gymnasium får du grunden i det hantverksmässiga och tekniska och på samma gång stöd för din personliga utveckling.

Du får

  • öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning - från kol till dator
  • en orientering i bildteoretiska modeller, analysmetoder och principer för visuell kommunikation. Det ger dig perspektiv på olika förhållningssätt till bildbegreppet och ditt eget bildskapande.

Du läser kurser som

  • bild
  • form
  • design
  • foto
  • animation.

Programmet förbereder dig för högre utbildningar inom bild-, konst- och design. Genom att läsa Matematik 3b och Naturkunskap 2 höjer du din behörighet ytterligare.

Inriktningen ger både grundläggande kunskaper inom bild och formområdet och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning.

Programfördjupningskurser 500 poäng

Matematik 2b (kan vid överenskommelse bytas ut mot annat val), 100 poäng
Digitalt skapande 1, 100 poäng
Design 1, 100 poäng
Val av två kurser: Specialiseringskurs Bild och Specialiseringskurs Form och animation, 200 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Estetiska programmet, bild och formgivning, Södra Latins gymnasium (pdf, 161 kB, nytt fönster)

Färdighetsprov - bild och formgivning

För att ansöka till estetiska programmet, inriktning bild och formgivning, behöver du lämna in färdighetsprov för bedömning.

Uppdaterad