Inriktning bild och formgivning

Söker du stimulans i din utveckling i ditt eget konstnärligt skapande? På Södra Latins gymnasium får du grunden i det hantverksmässiga och tekniska och på samma gång stöd för din personliga utveckling.

 

Du får

 • öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning - från kol till dator
 • en orientering i bildteoretiska modeller, analysmetoder och principer för visuell kommunikation. Det ger dig perspektiv på olika förhållningssätt till bildbegreppet och ditt eget bildskapande.

Du läser kurser som

 • bild
 • form
 • design
 • foto
 • animation.

Programmet förbereder dig för högre utbildningar inom bild-, konst- och design. Genom att läsa Matematik 3b och Naturkunskap 2 höjer du din behörighet ytterligare.

Inriktningen ger både grundläggande kunskaper inom bild och formområdet och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning.

Programfördjupningskurser 500 poäng

 • Matematik 2b (kan vid överenskommelse bytas ut mot annat val), 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Design 1, 100 poäng
 • Val av två kurser: Specialiseringskurs Bild och Specialiseringskurs Form och Animation, 200 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Estetiska programmet, bild och formgivning, Södra Latins gymnasium (pdf)

Färdighetsprov - bild och formgivning

För att ansöka till estetiska programmet, inriktning bild och formgivning, behöver du lämna in färdighetsprov för bedömning.

Uppdaterad