Inriktning teater

Är du intresserad av eget konstnärligt skapande? På Södra Latins gymnasium får du grunden i det hantverksmässiga och tekniska. Färdigheter du behöver för att gå vidare i skådespeleri och regi.

På Södra Latins gymnasium betonar vi utforskningen av det kroppsliga uttrycket inom skådespelarkonsten.

Du får gärna vara intresserad av andra uttrycksformer som scenografi, ljusteknik, kostym och mask. Utbildningen sker i mycket nära samarbete med dansinriktningen.

Du får

 • utveckla din förmåga att uttrycka dig med teaterns språk
 • planera, leda och genomföra en idé
 • lära dig processen från idé till färdig produktion

Du tar del av de strömningar som finns i dagens professionella teatervärld till exempel genom att se och analysera dans- och teaterföreställningar.

Karaktärsämnen inom teater är

 • scenisk gestaltning
 • röst och rörelse
 • scenografi
 • estetisk orientering
 • sceniskt karaktärsarbete
 • sceniskt ledarskap.

Vill du ha ytterligare kunskaper inom teater läser du kursen teaterregi i årskurs 3.

Du får grundläggande behörighet för studier vid högskolan. Du kan få samma behörighet på samhällsvetenskapsprogrammet genom att välja till kurser. 

Programfördjupningskurser 500 poäng

 • Matematik 2b (kan enligt överenskommelse bytas ut mot annat val), 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng
 • Röst, 100 poäng
 • Regi, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Estetiska programmet, teater, Södra Latins gymnasium (pdf)

Färdighetsprov - inriktning teater

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa dina förmågor.

Uppdaterad