Estetiska programmet

Det estetiska programmet på Södra Latins gymnasium har fyra inriktningar. Inriktningen musik är också en riksrekryterande spetsutbildning.

På det estetiska programmet ska du ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

Färdighetsprover

När du ansöker till något av skolans estetiska program ska du också göra färdighetsprov. Varje inriktning har utformat sitt färdighetsprov. 

Inriktning bild och formgivning

 

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera vidare eller arbeta inom bild- och formgivning. Du läser kurser som ttill exempel bild, form, design, foto och animation.

Inriktningen ger både grundläggande kunskaper inom bild och formområdet och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning.

Du får

 • öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning - från kol till dator.
 • en orientering i bildteoretiska modeller, analysmetoder och principer för visuell kommunikation. Det ger dig perspektiv på olika förhållningssätt till bildbegreppet och ditt eget bildskapande.

Programmet förbereder dig för bild-, konst- och designrelaterade högre utbildningar. Genom att läsa Matematik 3b och Naturkunskap 2 höjer du din behörighet ytterligare.

Programfördjupningskurser 500 poäng

 • Matematik 2b (kan vid överenskommelse bytas ut mot annat val), 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Design 1, 100 poäng
 • Val av två kurser: Specialiseringskurs Bild och Specialiseringskurs Form och animation, 200 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Estetiska programmet, bild och formgivning, Södra Latins gymnasium (pdf, 161 kB, nytt fönster)

Inriktning dans

 

Du som har rörelsekänsla, vill utveckla din dansteknik och är intresserad av eget konstnärligt skapande och dessutom vill berätta något för en publik - hos oss kommer du att trivas.

På Södra Latins gymnasium arbetar du framförallt med modern dans. Programmet betonar den moderna dansen, även kallad nutidsdans, och improvisation.

Du får

 • utveckla din förmåga att uttrycka dig med dansens språk
 • lära dig hur processen från idé till färdigproduktion ser ut
 • genom framträdanden och föreställningar fördjupa dig i arbetet både på och runtom dansscenen
 • skapa tillsammans i grupp
 • lära om andra uttrycksformer såsom scenografi, ljusteknik och kostym
 • analysera dans- och teaterföreställningar.

Programfördjupningskurser 500 poäng

 • Matematik 2b (kan enligt överneskommelse bytas ut mot annat val), 100 poäng
 • Dansteknik 3, 100 poäng
 • Dansträning, 100 poäng
 • Dansteknik 4 – specialisering, 100 poäng
 • Dansteknik 4, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Estetiska programmet, dans, Södra Latins gymnasium (pdf, 220 kB, nytt fönster)

Inriktning teater

 

Är du intresserad av eget konstnärligt skapande, vill arbeta med teater och berätta något för en publik? Du får grunderna i de hantverksmässiga och tekniska kunskaper du behöver för att gå vidare i skådespeleri och regi.

På Södra Latins gymnasium betonar vi utforskningen av det kroppsliga uttrycket inom skådespelarkonsten.

Du får

 • utveckla din förmåga att uttrycka dig med teaterns språk
 • planera, leda och genomföra en idé
 • lära dig hur processen från idé till färdig produktion ser ut.

Vi tar del av de strömningar som finns i dagens professionella teatervärld till exempel genom att se och analysera dans- och teaterföreställningar.

Karaktärsämnen inom teater är

 • scenisk gestaltning
 • röst och rörelse
 • scenografi
 • estetisk orientering
 • sceniskt karaktärsarbete
 • sceniskt ledarskap.

I årskurs tre kan du läsa kursen teaterregi för att få ytterligare teaterkunskaper.

Du får gärna vara intresserad av andra uttrycksformer såsom scenografi, ljusteknik, kostym och mask. Utbildningen sker i mycket nära samarbete med dansinriktningen.

Du får grundläggande behörighet för studier vid högskolan och kan genom tillval få samma behörighet som på samhällsprogrammet.

Programfördjupningskurser 500 poäng

 • Matematik 2b (kan enligt överenskommelse bytas ut mot annat val), 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng
 • Röst, 100 poäng
 • Regi, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Estetiska programmet, teater, Södra Latins gymnasium (pdf, 150 kB, nytt fönster)

Inriktning musik

 

Inriktningen musik på estetiska programmet är en spetsutbildning i musik som är riksrekryterande.

Förutom dina musikstudier ger inriktningen dig grundläggande behörighet till högskola. Vill du ha högre behörighet läser du ytterligare kurser inom de individuella valen, till exempel matematik, naturkunskap eller språk.

Programfördjupningskurser 500 poäng

 • Matematik 2b (kan enligt överenskommelse bytas ut mot annat val), 100 poäng
 • Ensemble 2, 100 poäng
 • Gehörs- och musiklära, 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Instrument eller sång (om nivå 3, utökat program), 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Estetiska programmet, spetsutbildning i musik, Södra Latins gymnasium (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Uppdaterad