Inriktning musik

Satsar du på ditt instrument eller sång? På Södra Latins gymnasium har du alla förutsättningar att lyckas. En gedigen utbildning för dig då inriktning musik är också en spetsutbildning. Sök oavsett vilken kommun du bor i, utbildningen är riksrekryterande.

Inriktning musik på Södra Latins gymnasium är för dig som vill utveckla ditt musikskapande och få en gedigen musikutbildning. Här finns många olika sätt för dig att utveckla din musikalitet. Du kan bland annat spela i en eller flera ensembler.

Inriktningen ger grundläggande behörighet till högskola. Vill du ha högre behörighet läser du ytterligare kurser inom de individuella valen, till exempel matematik, naturkunskap eller språk.

Programfördjupningskurser 500 poäng

  • Matematik 2b (kan enligt överenskommelse bytas ut mot annat val), 100 poäng
  • Ensemble 2, 100 poäng
  • Gehörs- och musiklära, 100 poäng
  • Digitalt skapande 1, 100 poäng
  • Instrument eller sång (om nivå 3, utökat program), 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Estetiska programmet, spetsutbildning i musik, Södra Latins gymnasium (pdf)

Färdighetsprov - inriktning musik

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa dina förmågor.

Uppdaterad