Färdighetsprov för estetiska programmet, inriktning teater

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa dina förmågor.

Färdighetsprovet sker under vecka 10. Kallelse till färdighetsprov skickas till den e-postadress du angett vid gymnasieansökan.

Din uppgift

Du förbereder en monologtext inför ditt färdighetsprov

  • Du framför din monolog.
  • Du deltar i en provlektion.
  • Du samtalar med en teaterlärare.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
Provpoäng = 0-320 poäng
Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Uppdaterad