Färdighetsprov för estetiska programmet, inriktning teater

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa dina förmågor.

Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2023–2024.

Färdighetsprovet sker under vecka 10 eller förmiddagen, tisdagen den 30 maj. Kallelse till färdighetsprov skickas till den e-postadress du angett vid gymnasieansökan.

Din uppgift

Du förbereder en monologtext inför ditt färdighetsprov

  • Du framför din monolog.
  • Du deltar i en provlektion.
  • Du samtalar med en teaterlärare.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
Provpoäng = 0-320 poäng
Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Uppdaterad