Humanistiska programmet

Är du intresserad av vad som gör människan mänsklig och hur språket kan användas för kommunikation ? Då är humanistiska programmet på Södra Latins gymnasium något för dig.

Humanistiska programmet knyter ihop

 • kultur
 • historia
 • litteratur
 • religion
 • retorik.

På det humanistiska programmet läser du kursen Latin - språk och kultur 1. Den ger dig dels kunskaper om latinets roll som kulturbärare under olika tider, dels en ökad språklig medvetenhet och analysförmåga som du har nytta av i fortsatta språkstudier. Vill du fördjupa dig i latin läser du ytterligare 100 poäng. Du läser även Människans språk där du får en inblick i världens språk idag samt vad det innebär att kunna ett språk.

Inriktning språk

Humanistiska programmet är ett brett program som ger dig stor frihet att studera vidare inom olika områden.

Språk och kultur är tätt sammankopplade, något som syns tydligt i inriktningen språk. Du får

 • undersöka människans tänkande och skapande genom historien
 • debattera och diskutera
 • gå på teater
 • besök muséer.

”Humanistfestivalen” ordnas årligen. Vi bjuder in föreläsare som pratar om såväl språkets betydelse för kulturen, som olika fenomen i olika språk.

Språkval

Välj mellan

 • franska
 • italienska
 • kinesiska
 • ryska
 • spanska
 • tyska

Studie- och utbytesresor

Södra Latins gymnasium har ett stort internationellt kontaktnät och vänskolor i flera länder.

Exempel på länder som vi har utbyten med är

 • Frankrike
 • Spanien
 • Italien
 • Tyskland.

Att delta i en utbytesresa ger dina språkkunskaper en skjuts framåt. Du lär känna nya vänner och får en inblick i din värdfamiljs sätt att leva.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Engelska 7, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Filosofi 2, 50 poäng
 • Latin 2 eller Matematik 2b eller Moderna språk eller Retorik, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Humanistiska programmet, språk, Södra Latins gymnasium (pdf)

Uppdaterad