Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på hur politik och ekonomi hänger ihop? Hur sambandet mellan vår samtid och historien ser ut? Hur våra värderingar påverkar vårt sätt att agera och samspela med andra? Då passar samhällsvetenskapsprogrammets inriktning samhällsvetenskap dig.

På Södra Latins gymnasium tränas du successivt i ett allt mer vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar. Föreläsningar varvas med arbeten individuellt och i grupp.

Du får formulera frågeställningar utifrån olika samhällsproblem, undersöka tänkbara lösningar och sedan presentera resultaten muntligt eller skriftligt, i former som

 • debatter
 • diskussioner
 • seminarier
 • skriftliga rapporter.

Du tränas i att granska olika källor på ett kritiskt sätt och använder olika modeller för att analysera ett problem. I de flesta kurser använder vi läroböcker men också många andra typer av undervisningsmaterial.

Internationellt fokus

Du läser Internationella relationer och Engelska 7. Väljer du att läsa ytterligare språk ökar du dina möjligheter till arbete och studier utomlands.

Språkval

Välj mellan

 • franska
 • italienska
 • kinesiska
 • ryska
 • spanska
 • tyska.

Kontakt med omvärlden

Under utbildningen går du på olika studiebesök, du träffar forskare och experter i samband med föreläsningar på och utanför skolan. Du deltar i klass- och ämnesövergripande aktiviteter och projekt. Du kan vara med i språkutbyten eller annat internationellt utbyte för Erasmus+.

Inriktning samhällsvetenskap

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Engelska 7, 100 poäng
 • Internationella relationer, 100 poäng
 • Geografi 2 eller Historia 3 eller Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Södra Latins gymnasium (pdf)

Uppdaterad