Språkintroduktion

Här får du som nyss kommit till Sverige fokusera på svenska samtidigt som du läser de ämnen du behöver för att komma vidare i studier eller yrkesliv.

Vi är en trygg skola med stort hjärta. Här finns en stark gemenskap som bygger på samarbete mellan lärare och elever.

Språkintroduktion på Södra Latin

Så här fungerar språkintroduktion hos oss:

  • Vi har tre klasser indelade efter nivå i svenska. I varje klass går 20–23 elever.
  • Du har en mentor som följer och stöttar din skolgång och tillsammans tar ni fram en individuellt anpassad studieplan.
  • På språkintroduktion är vi ett tryggt och erfaret arbetslag som har jobbat länge tillsammans. Samtliga lärare är legitimerade.
  • Vi erbjuder tre olika nivåer i matematik och engelska.
  • Gymnasiekurser i engelska 5 och matematik 1b kan erbjudas.
  • Varje vecka har vi särskild studietid när du kan komma och få hjälp med till exempel läxor.
  • Skoldagen börjar 08.10 och slutar cirka 15.30.

Lokaler

Södra Latins skolbyggnad invigdes 1891 och ligger centralt på Södermalm i Stockholm. I vår traditionsrika byggnad finns fullt utrustade lektionssalar, laborationssalar, idrottshallar, ett stort bibliotek, nyrenoverad skolmatsal med eget kök och elevcafé.

Södra Latin ligger centralt nära kommunikationer som Slussen (T) och Medborgarplatsen (T) samt Södra station (J).

Ämnen du kan studera

• svenska som andraspråk
• engelska
• matematik
• samhällskunskap
• religion
• historia
• geografi
• kemi
• fysik
• biologi
• musik
• bild
• idrott och hälsa

Nästa steg

Om du uppnår gymnasiebehörighet kan du efter din tid på språkintroduktion söka till ett nationellt program på Södra Latins gymnasium eller på en annan gymnasieskola. Du kan även välja att söka till ett annat introduktionsprogram, till vuxengymnasium eller att gå ut i arbetslivet.

Uppdaterad