Språkintroduktion

Utbildningen på språkintroduktion är individuellt utformad och du har din bas i en klass.

På språkintroduktion får du som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i det svenska språket. Målet är att du inom ett till tre år går vidare till annat gymnasieprogram eller utbildning.

Du läser svenska som andraspråk och, utifrån din individuella plan, upp till elva andra ämnen. 

I ämnena matematik och engelska förbereder vi för undervisning i olika nivåer. Det är cirka 23 elever i varje grupp.

Uppdaterad