Naturvetenskapsprogrammet

Tycker du om att lösa problem tillsammans med andra och att fundera över hur vår värld är uppbyggd och fungerar? Då är naturvetenskapsprogrammet på Södra Latins gymnasium utbildningen för dig!

En röd tråd i utbildningen är ett naturvetenskapligt förhållningssätt med kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Inriktning naturvetenskap

Du utvecklar dina kunskaper om

 • sammanhang i naturen
 • livets villkor
 • fysikaliska fenomen och skeenden
 • kemiska processer.

Du utvecklar också dina kunskaper om matematik. Din nyfikenhet och kreativitet samt förmåga till analytiskt tänkande får en utmaning.

Samspel mellan teori och praktik

En viktig del av utbildningen är att förstå att naturvetenskapen bygger på ett samspel mellan teori och praktik. Det experimentella arbetet är i centrum. Under erfarna lärares ledning möter du ett varierat arbetssätt med till exempel

 • demonstrationer
 • laborationer
 • genomgångar och diskussioner i tal och skrift
 • användning av ett korrekt och vetenskapligt språk.

Gymnasiearbete

Du genomför ett gymnasiearbete med en inriktning inom naturvetenskap eller matematik. Arbetet visar att du är förberedd för högskolestudier. Du redovisar skriftligt och presenterar muntligt med en diskussion.

Kurser på naturvetenskapsprogrammet

På inriktningen naturvetenskap ingår många spännande kurser.

Kemi

 • förklarar hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.
 • behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.
 • laborationer i liten skala för att öka säkerheten och minska miljöbelastningen och resursanvändningen. Detta arbetssätt har gjort det möjligt att låta varje elev utföra många fler laborationer än tidigare.

Fysik

 • behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur
 • med systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas i modeller och teorier.

Biologi

 • är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.
 • sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Matematik

 • utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan
 • kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.
 • används i alltmer komplexa situationer i kommunikationsteknologins utveckling
 • ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. 

Matematik är att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Programfördjupningskurser 200 poäng

 • Matematik 5, 100 poäng
 • Fysik 3 eller Naturvetenskaplig specialisering eller Engelska 7, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Södra Latins gymnasium (pdf)

Uppdaterad